Winwinlening: leningsvorm met belastingverminderingWie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, kan jaarlijks een belastingvermindering krijgen.


De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Een onderneming kan zo tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

Op deze achtergestelde leningen moeten interesten betaald worden. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet. De wettelijke rentevoet in 2016 bedraagt 2,25%.

Wenst u meer informatie over deze leningsvorm, neem gerust contact op met ons kantoor, wij begeleiden u als ondernemer met veel plezier verder.

Share this post