Winwinlening: leningsvorm met belastingvermindering

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot € 50.000 leent aan een Vlaams bedrijf, kan hierop jaarlijks een belastingvermindering krijgen. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het… Lees Meer

Verlaging sociale bijdragen werkgever

Verlaging sociale bijdragen werkgever vanaf 2016 Sedert geruime tijd bedragen de patronale bedragen in principe 32,40%. In het kader van de wetgeving inzake jobcreatie en koopkracht wordt met ingang van 01.01.2016 de patronale bijdrage verlaagd naar 30%. En vanaf 01 januari 2018 wordt deze verder verlaagd naar 25%. Zo zullen de gemiddelde loonniveaus ook...Lees Meer

Dagvergoeding binnenlandse dienstreizen

Dagvergoeding: binnenlandse dienstreizen: geïndexeerde vergoedingen vanaf 1.1.2013 De geïndexeerde forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen die door de fiscus aanvaard worden als forfaitaire terugbetaling van eigen kosten van de werkgever, zijn deze die worden toegekend aan federale ambtenaren. Deze geïndexeerde forfaitaire... Lees Meer

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2016

Pensioenregelingen Vanaf 1 januari 2016 zullen bij de opname van het wettelijk pensioen tegelijkertijd ook de tweedepijlerpensioenen worden uitgekeerd. Dit geldt voor zowel zelfstandigen als voor werknemers. Er wordt echter wel een tijdelijke overgangsmaatregeling voorzien. Tot vorig jaar konden de pensioenkapitalen van de tweede pijler worden opgevraagd...Lees Meer

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2016

Pensioenregelingen Vanaf 1 januari 2016 zullen bij de opname van het wettelijk pensioen tegelijkertijd ook de tweedepijlerpensioenen worden uitgekeerd. Dit geldt voor zowel zelfstandigen als voor werknemers. Er wordt echter wel een tijdelijke overgangsmaatregeling voorzien. Tot vorig jaar konden de pensioenkapitalen van de tweede pijler worden opgevraagd...Lees Meer

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2016

Pensioenregelingen Vanaf 1 januari 2016 zullen bij de opname van het wettelijk pensioen tegelijkertijd ook de tweedepijlerpensioenen worden uitgekeerd. Dit geldt voor zowel zelfstandigen als voor werknemers. Er wordt echter wel een tijdelijke overgangsmaatregeling voorzien. Tot vorig jaar konden de pensioenkapitalen van de tweede pijler worden opgevraagd...Lees Meer