Heldere tarieven met een vast maandbedrag

Fiduciaire Gent werkt met heldere tarieven en vaste maandbedragen. Zo weet u steeds perfect op voorhand hoeveel uw boekhouding u gaat kosten. Bij ons dus géén vaag totaalfactuur op het eind van het jaar of facturen op basis van onduidelijke prestaties. Wij staan voor transparantie op alle vlakken, dus ook voor onze tarieven.

In functie van de verwachte workload spreken wij een vast maandbedrag af. Dit bedrag passen we na twaalf maanden aan op basis van de werkelijke prestaties. Afhankelijk van de situatie ligt het nieuwe tarief dan hoger of lager voor de komende twaalf maanden. Ieder jaar bekijken we dit maandbedrag opnieuw. In dit scenario werken wij niet met vervelende afrekeningen.

Hieronder onze pakketten voor éénmanszaken. Het verschil is vooral gebaseerd op omvang en BTW plicht:


Pakket kleine éénmanszaak

Dit pakket is geschikt voor:
 • Niet BTW-plichtige éénmanszaken
 • Eénmanszaken die vallen onder de BTW vrijstellingsregeling (omzet van minder dan 15.000 EUR)
 • Zowel in hoofdberoep als in bijberoep

Voorbeelden:
 • Ann is zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep en wil een eenvoudige boekhouding die ze zelf kan opvolgen. Ze is niet BTW plichtig en moet dus geen BTW aangiftes indienen.
 • Lars maakt meubels in bijberoep en heeft een omzet van minder dan 15.000 EUR. Hij valt onder de vrijstellingsregeling en moet dus geen BTW aangiftes indienen. Hij moet wel de jaarlijkse BTW listing afnemers indienen. 

Pakket grote éénmanszaak
Dit pakket is geschikt voor:
 • BTW-plichtige eenmanszaken
 • Zowel in hoofdberoep als bijberoep

Voorbeelden:
 • Jan baat een taverne uit aan de kust.  Hij is BTW-plichtige en heeft vooral contante verkopen.
 • David werkt als zelfstandig consultant, is BTW-plichtig en wil ook graag facturen opmaken met zijn logo.  Hij wil ook graag zijn boekhouding nauw opvolgen.


Pakketten voor Eénmanszaken Eénmanszaak zonder BTW Eénmanszaak met BTW
24/7 online toegang tot dossier
x x
Elektronische berichtgeving met je dossierbeheerder
x x
Toegang tot cockpit en online rapportage
x x
Verwerking tot 120 facturen per jaar (aankoop,verkoop)
x x
1 face to face evaluatie meeting per jaar
x x
Online support en advies via chat, mail of webmeeting
x x
Online opleiding voor gebruik van de tool
x x
Assistentie bij vraag om inlichtingen/controle fiscus (3u/jaar)
- x
Opstellen jaarlijkse cijfers en aangifte personenbelasting
x x
Berekening voorafbetalingen
x x
Berekening sociale bijdragen
x x
Afschrijvingstabel / Tabel der bedrijfsmiddelen
x x
BTW klantenlisting (1x)
- x
BTW aangifte (4x), IC listing (4x)
- x
Prijs per jaar (excl. BTW) 600 EUR 800 EUR
Prijs per kwartaal (excl. BTW) 150 EUR 200 EUR

Extra's bovenop pakketprijs Kwartaal Jaar
Extra facturen (per begonnen schijf van 100 facturen boven 120)
35 EUR 140 EUR
Bijwerken klanten / leveranciers (per begonnen schijf van 100 facturen)
25 EUR 100 EUR
Inscannen van facturen (per schijf van 100 facturen)
50 EUR 200 EUR
Facturatiemodule
50 EUR 200 EUR
Maandaangiftes BTW ipv kwartaal
100 EUR 400 EUR
Inboeken van contante verkopen
50 EUR 200 EUR
Niet online meevolgen van je dossier
-25 EUR -100 EUR
Extra aangifte Personenbelasting (voor partner)
75 EUR


Wat zit er niet in de pakketten?

 • Extra face to face meetings bij u ter plaatse
 • Aanpassingen inzake KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)
 • Antwoorden op bepaalde brieven 
 • Ad hoc verzoeken

Deze extra activiteiten worden aangerekend aan een vast uurtarief van 65 EUR / uur (excl. BTW)  Wij geven u vooraf indicatie over de kostprijs, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.