Heldere tarieven met een vast maandbedrag

Fiduciaire Gent werkt met heldere tarieven en vaste maandbedragen. Zo weet u steeds perfect op voorhand hoeveel uw boekhouding u gaat kosten. Bij ons dus géén vaag totaalfactuur op het eind van het jaar of facturen op basis van onduidelijke prestaties. Wij staan voor transparantie op alle vlakken, dus ook voor onze tarieven.

In functie van de verwachte workload spreken wij een vast maandbedrag af. Dit bedrag passen we na twaalf maanden aan op basis van de werkelijke prestaties. Afhankelijk van de situatie ligt het nieuwe tarief dan hoger of lager voor de komende twaalf maanden. Ieder jaar bekijken we dit maandbedrag opnieuw. In dit scenario werken wij niet met vervelende afrekeningen.

Hieronder onze pakketten voor éénmanszaken. Het verschil is vooral gebaseerd op omvang en BTW plicht:


Pakket kleine vennootschap

Dit pakket is geschikt voor:
  • Niet BTW-plichtige vennootschappen die geen jaarrekeningen dienen neer te leggen (VOF, Comm.V.)
  • BTW-plichtige vennootschappen die geen jaarrekeningen dienen neer te leggen (VOF, Comm.V.)

Voorbeelden:
  • Felix is zelfstandig psycholoog en wil dit doen in vennootschapsvorm. Hij kiest voor een commanditaire vennootschap.  Gezien zijn activiteit moet hij geen BTW-aangiftes indienen.  Hij moet wel een dubbele boekhouding voeren.


Pakket grote vennootschap

Dit pakket is geschikt voor:
  • Niet BTW-plichtige vennootschappen die wel een jaarrekening dienen neer te leggen
  • BTW-plichtige vennootschappen die wel een jaarrekening dienen neer te leggen


Pakketten voor Vennootschappen Vennootschap zonder JR Vennootschap met JR
24/7 online toegang tot dossier
x x
Elektronische berichtgeving met je dossierbeheerder
x x
Toegang tot cockpit en online rapportage
x x
Verwerking tot 120 facturen per jaar (aankoop,verkoop)
- x
Verwerking tot 200 facturen per jaar (aankoop,verkoop)
x -
Verwerking van 2 bankrekeningen
x x
1 face to face evaluatie meeting per jaar
x x
Online support en advies via chat, mail of webmeeting
x x
Online opleiding voor gebruik van de tool
x x
Assistentie bij vraag om inlichtingen/controle fiscus (3u/jaar)
x x
Nazicht balans en advies inzake kosten/opbrengsten
x x
Opstellen jaarlijkse cijfers en aangifte vennootschapsbelasting
x x
Aangifte personenbelasting zaakvoerder (1persoon)
x x
Berekening voorafbetalingen
x x
Berekening sociale bijdragen bedrijfsleiders
x x
Afschrijvingstabel / Tabel der bedrijfsmiddelen
x x
Indienen fiches 281.50
x x
BTW klantenlisting (1x)
x x
BTW aangifte (4x), IC listing (4x)
x x
Opmaak en neerlegging jaarrekening
- x
Opmaak verslagen algemene vergadering
- x
Prijs per jaar (excl. BTW) 1400 EUR 2000 EUR
Prijs per kwartaal (excl. BTW) 350 EUR 500 EUR

Extra's bovenop pakketprijs Kwartaal Jaar
Extra facturen (per begonnen schijf van 100 facturen boven 200)
40 EUR 160 EUR
Verwerking van een extra bankrekening
30 EUR 120 EUR
Inscannen van facturen (per schijf van 100 facturen)
50 EUR 200 EUR
Facturatiemodule
50 EUR 200 EUR
Maandaangiftes BTW ipv kwartaal
100 EUR 400 EUR
Verwerking van kasboek
75 EUR 300 EUR
Niet online meevolgen van je dossier
-25 EUR -100 EUR
Geen BTW plicht
-50 EUR -200 EUR
Extra aangifte Personenbelasting (voor partner)
75 EUR


Wat zit er niet in de pakketten?

  • Extra face to face meetings ter plaatse.
  • Aanpassingen inzake KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)
  • Antwoorden op bepaalde brieven
  • Ad hoc verzoeken.
  • Bepaalde vaste kosten vb. kosten voor neerlegging jaarrekening (deze worden door ons voorafbetaald en aan u doorgerekend tegen kostprijs)

Deze extra activiteiten worden aangerekend tegen een vast tarief van 65 EUR / uur (excl. BTW)  Wij geven u vooraf indicatie over de kostprijs, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.