Heldere tarieven met een vast maandbedrag

Fiduciaire Gent werkt met heldere tarieven en vaste maandbedragen. Zo weet u steeds perfect op voorhand hoeveel uw boekhouding u gaat kosten. Bij ons dus géén vaag totaalfactuur op het eind van het jaar of facturen op basis van onduidelijke prestaties. Wij staan voor transparantie op alle vlakken, dus ook voor onze tarieven.

In functie van de verwachte workload spreken wij een vast maandbedrag af. Dit bedrag passen we na twaalf maanden aan op basis van de werkelijke prestaties. Afhankelijk van de situatie ligt het nieuwe tarief dan hoger of lager voor de komende twaalf maanden. Ieder jaar bekijken we dit maandbedrag opnieuw. In dit scenario werken wij niet met vervelende afrekeningen.

​Hieronder vindt u onze pakketten voor kleine en grote VZW


Pakket kleine VZW

  • Dit pakket is geschikt voor: Niet BTW-plichtige VZW en BTW-plichtige VZW met vereenvoudigde boekhouding


Pakket grote VZW

  • Dit pakket is geschikt voor: Niet BTW-plichtige VZW en BTW-plichtige VZW die als groot en heel groot worden beschouwd.  Deze VZW moeten een dubbele boekhouding voeren en ook een jaarrekening neerleggen. ​


Pakketten voor VZW's Kleine VZW Grote VZW
24/7 online toegang tot dossier
x x
Elektronische berichtgeving met je dossierbeheerder
x x
Toegang tot cockpit en online rapportage
x x
Verwerking tot 120 facturen per jaar (aankoop,verkoop)
x x
Verwerking van 2 bankrekeningen
x x
1 face to face evaluatie meeting per jaar
x x
Online support en advies via chat, mail of webmeeting
x x
Online opleiding voor gebruik van de tool
x x
Assistentie bij vraag om inlichtingen/controle fiscus (3u/jaar)
x x
Nazicht balans en advies inzake kosten/opbrengsten
x x
Afschrijvingstabel / Tabel der bedrijfsmiddelen
- x
BTW klantenlisting (1x)
x x
BTW aangifte (4x), IC listing (4x)
x x
Opmaak en neerlegging jaarrekening
- x
Opmaak verslagen algemene vergadering
- x
Prijs per jaar (excl. BTW) 1000 EUR 2000 EUR
Prijs per kwartaal (excl. BTW) 250 EUR 500 EUR

Extra's bovenop pakketprijs Kwartaal Jaar
Extra facturen (per begonnen schijf van 100 facturen boven 120)
35 EUR 140 EUR
Verwerking van een extra bankrekening
30 EUR 120 EUR
Inscannen van facturen (per schijf van 100 facturen)
50 EUR 200 EUR
Facturatiemodule
50 EUR 200 EUR
Maandaangiftes BTW ipv kwartaal
100 EUR 400 EUR
Verwerking van kasboek
75 EUR 300 EUR
Niet online meevolgen van je dossier
-25 EUR -100 EUR
Geen BTW plicht
-50 EUR -200 EUR


Wat zit er niet in de pakketten?

  • Extra face to face meetings ter plaatse.
  • Aanpassingen inzake KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)
  • Antwoorden op bepaalde brieven
  • Ad hoc verzoeken.
  • Bepaalde vaste kosten vb. kosten voor neerlegging jaarrekening (deze worden door ons vooraf betaald en aan u doorgerekend tegen kostprijs)

Deze extra activiteiten worden aangerekend tegen een vast tarief van 65 EUR / uur (excl. BTW)  Wij geven u vooraf indicatie over de kostprijs, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.