Algemene tarieven

Bij Fiduciaire Gent betalen onze klanten voor hetgeen we effectief doen, en niet voor hoe lang we er over doen. Daardoor hanteren wij onderstaande tarievenstructuur. In overleg met u wordt bepaald wat wij gaan doen en wat u zelf blijft doen.

U betaalt dan steeds een vast bedrag per maand, afhankelijk van wat u verbruikt. Het grote voordeel voor u is dat van te voren precies bekend is waar u aan toe bent en u perfect uw kosten kan budgetteren en niet achteraf een afrekening krijgt van 50 uur voor onduidelijke werkzaamheden. Wij werken transparant & duidelijk en willen ook zo met u communiceren.

De bekende volkswijsheid verteld ons namelijk: "Goeie afspraken maken goede vrienden!". Voor onze cliënten hebben wij daarom deze eenvoudige en goed te controleren tarievenstructuur ontwikkeld.


Om u een globaal idee te geven van onze prijzen, dit is de gemiddelde prijs die standaard klanten betalen:

Startergemiddeld per maand€ 40,00

Vennootschapgemiddeld per maand€ 95,00

Verenigingengemiddeld per maand€ 60,00Een voorbeeld:

U bent een BTW-plichtige eenmanszaak. U laat door ons 6 verkoopfacturen, 7 aankoopfacturen, 1 contante betaling en 1 bankafschrift verwerken. In totaal zijn dit 15 mutaties. De BTW-aangifte wordt per kwartaal ingediend. En u wilt dat wij uw aangifte personenbelasting voorbereiden.

De kost van uw boekhouding / maand zal dan zijn:
- Basistarief zelfstandige hoofdberoep (€ 25,00)
- Verwerking facturen en afschriften 15st. (€ 20,00)
- BTW-aangifte per kwartaal (€ 10,00)
- 1 aangifte personenbelasting (€ 10,00).

In totaal betaald u dus slechts € 65,00 per maand.
En daarmee is uw volledige administratie in orde en geniet u van alle mogelijke fiscale voordelen!


Tarieven geldig vanaf 01/04/2016

In deze tabel vindt u een overzicht van onze tarieven. Transparantie & duidelijkheid staat bij ons centraal, vandaar deze duidelijke tarievenstructuur. Wil je zelf niet rekenen, neem gerust contact op met ons dan voorzien we voor u een overzichtelijke offerte.

Administratieve dienstverlening (boekhouding) Prijs per jaar Prijs per maand
- Basistarief starters (eenmanszaak, 6 maanden) € 180,00 € 15,00
- Basistarief zelfstandige bijberoep € 240,00 € 20,00
- Basistarief zelfstandige hoofdberoep € 300,00 € 25,00
'- Basistarief vrije beroepers € 300,00 € 25,00
- Basistarief vennootschap € 480,00 € 40,00
- Basistarief VZW € 420,00 € 35,00
Verwerking administratie (inkoop-, verkoopfacturen, bankafschriften,...)    
- verwerking tot 25 mutaties per maand € 240,00 € 20,00
- per begonnen schijf van 25 mutaties € 240,00 € 20,00
BTW-aangifte per tijdvak    
- BTW-aangifte per maand € 360,00 € 30,00
- BTW-aangifte per kwartaal € 120,00 € 10,00
Jaarrekeningen en resultaten    
- Opstellen jaarrekening VKT (incl. neerleggingskost bij NBB) € 420,00 € 35,00
Aangifte personenbelasting    
- Personenbelasting bedrijfsleiders € 120,00 € 10,00
- Personenbelasting zelfstandigen € 120,00 € 10,00
- Personenbelasting baten vrije beroepers € 120,00 € 10,00
- Personenbelasting particulieren (en evt. partners) € 75,00 per aangifte
Aangifte vennootschapsbelasting    
- Voorbereiden en indienen vennootschapsbelasting € 240,00 € 20,00
Loonadministratie    
- Werknemer € 180,00 € 15,00
- Bedrijfsleider € 180,00 € 15,00
Rapportage (uitgebreide analyses, prognoses, ...)    
- Uitgebreide rapportage per maand € 360,00 € 30,00
- Uitgebreide rapportage per kwartaal € 120,00 € 10,00
- Uitgebreide rapportage per jaar € 30,00 € 2,50
Advies en overige diensten    
- Overige werkzaamheden in regie (zie tabel hieronder) v.a. € 65,00 per uur
- Ophalen van uw documenten (en andere reiskosten) v.a. € 0,75 per kilometer

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Minimumfacturatie is € 35,00 excl. BTW per maand.


Bijzondere prestaties

In deze tabel vindt u een overzicht van de meest courante prestaties / specifieke cases met het bijhorend tarief.

Courante prestaties Vanaf
Opmaak aangifte personenbelasting voor particulieren (die beroepskosten bewijzen) € 275,00 per aangifte
Opmaak aangifte personenbelasting voor particulieren € 175,00 per aangifte
Bijberoeper met btw-aangiften en 1 aangifte personenbelasting € 55,00 per maand
Bijberoeper zonder btw-aangiften en 1 aangifte personenbelasting € 45,00 per maand
Hoofdberoeper, éénmanszaak met btw-aangiften en 1 aangifte personenbelasting € 80,00 per maand
Hoofdberoeper, éénmanszaak zonder btw-aangiften en 1 aangifte personenbelasting € 70,00 per maand
Kleine vennootschap met btw-aangiften en alle belastingaangiften (pb. en venb.) € 120,00 per maand
Kleine vennootschap zonder btw-aangiften en alle belastingaangiften (pb. en venb.) € 110,00 per maand
Normale vennootschap met btw-aangiften en alle belastingaangiften (pb. en venb.) € 180,00 per maand
Normale vennootschap zonder btw-aangiften en alle belastingaangiften (pb. en venb.) € 170,00 per maand

Tarieven in regie

Als u geen abonnementsformule wenst, of een dienst niet binnen deze formule valt, kan u ook voor een tarief in regie kiezen. U betaalt per gepresteerd uur. Bij elke factuur in regie bezorgen wij u het detail van gepresteerde en aangerekende uren. Wij communiceren dit steeds zonder dat u er hoeft naar te vragen. De prestaties worden maandelijks aangerekend.

Tarieven in regie Per uur
Administratieve werkzaamheden (secretariaatswerk en algemene administratie) € 65,00
Boekhouding (boekhoudkundige werkzaamheden) € 75,00
Accountancy (opstellen jaarrekening, audit, analyses,...) € 85,00
Fiscale verplichtingen (samenstellen, nazicht aangiften, bijstand bij controles,...) € 85,00
Juridisch advies (bijstand bij fusies, oprichting, splitsing / opstellen contracten, ...) € 90,00
Bij wet geregelde opdrachten (wettelijke en gerechtelijke opdrachten/verslaggeving) € 125,00
Consultaties en adviezen (mondeling en schriftelijk) - startersadvies is gratis. € 90,00

Alle administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden, alsook de fiscale verplichtingen zitten in uw abonnement standaard inbegrepen. U kan onze tarieven vergelijken met de tarieven gangbaar in de sector en bij andere boekhouders, klik hier.


Tarieven in regie

Omschrijving Dienst Tarief
Otto @mdo
Thornton @fat
the Bird @twitter

Eenmanszaken

Hieronder onze pakketten voor éénmanszaken. Het verschil is vooral gebaseerd op omvang en BTW plicht.


Pakket kleine éénmanszaak

Dit pakket is geschikt voor:
  • Niet BTW-plichtige éénmanszaken
  • Eénmanszaken die vallen onder de BTW vrijstellingsregeling (omzet van minder dan 15.000 EUR)
  • Zowel in hoofdberoep als in bijberoep

Voorbeelden:
  • Ann is zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep en wil een eenvoudige boekhouding die ze zelf kan opvolgen. Ze is niet BTW plichtig en moet dus geen BTW aangiftes indienen.
  • Lars maakt meubels in bijberoep en heeft een omzet van minder dan 15.000 EUR. Hij valt onder de vrijstellingsregeling en moet dus geen BTW aangiftes indienen. Hij moet wel de jaarlijkse BTW listing afnemers indienen. 


Pakket grote éénmanszaak

Dit pakket is geschikt voor:
  • BTW-plichtige eenmanszaken
  • Zowel in hoofdberoep als bijberoep

Voorbeelden:
  • Jan baat een taverne uit aan de kust.  Hij is BTW-plichtige en heeft vooral contante verkopen.
  • David werkt als zelfstandig consultant, is BTW-plichtig en wil ook graag facturen opmaken met zijn logo.  Hij wil ook graag zijn boekhouding nauw opvolgen.

Bordered

Pakketten voor Eénmanszaken Eénmanszaak zonder BTW Eénmanszaak met BTW
24/7 online toegang tot dossier
x x
Elektronische berichtgeving met je dossierbeheerder
x x
Toegang tot cockpit en online rapportage
x x
Verwerking tot 120 facturen per jaar (aankoop,verkoop)
x x
1 face to face evaluatie meeting per jaar
x x
Online support en advies via chat, mail of webmeeting
x x
Online opleiding voor gebruik van de tool
x x
Assistentie bij vraag om inlichtingen/controle fiscus (3u/jaar)
- x
Opstellen jaarlijkse cijfers en aangifte personenbelasting
x x
Berekening voorafbetalingen
x x
Berekening sociale bijdragen
x x
Afschrijvingstabel / Tabel der bedrijfsmiddelen
x x
BTW klantenlisting (1x)
- x
BTW aangifte (4x), IC listing (4x)
- x
Prijs per jaar (excl. BTW) 600 EUR 800 EUR
Prijs per kwartaal (excl. BTW) 150 EUR 200 EUR


Extra's bovenop pakketprijs Kwartaal Jaar
Extra facturen (per begonnen schijf van 100 facturen boven 120)
35 EUR 140 EUR
Bijwerken klanten / leveranciers (per begonnen schijf van 100 facturen)
25 EUR 100 EUR
Inscannen van facturen (per schijf van 100 facturen)
50 EUR 200 EUR
Facturatiemodule
50 EUR 200 EUR
Maandaangiftes BTW ipv kwartaal
100 EUR 400 EUR
Inboeken van contante verkopen
50 EUR 200 EUR
Niet online meevolgen van je dossier
-25 EUR -100 EUR
Extra aangifte Personenbelasting (voor partner)
75 EUR